Thomas SOVA obituary photo
 
In Memory of

Thomas SOVA

December 4, 1952 - Unknown

Obituary


Thomas was born on December 4, 1952.

Thomas was a resident of Peoria, Arizona.